Logo

Provozní řád

1. Rodinné centrum (RC) je otevřeno celý rok dle rozvrhu. O letních prázdninách je prázdninový provoz, o víkendech a státních svátcích a některých školních prázdninách je RC zavřené, nebo se zde konají jednorázové akce. Herna pro veřejnost je otevřena dle aktuálního rozpisu.

2. Děti mohou přicházet do RC pouze v doprovodu dospělé osoby.

3. Vstupné, kurzovné či členské příspěvky (ČP) se řídí aktuálním ceníkem. Ceník je platný vždy na dané období (podzimní, zimní a jarní běh lekcí). V herně platí dobrovolné vstupné.

Vacheron Constantin Malte Replica

4. V případě účasti na kurzech každý nový návštěvník, zákonný zástupce dítěte, podepíše, že byl seznámen s provozním řádem RC, případně s podmínkami kurzů. Svým podpisem potvrdí souhlas s těmito podmínkami.

5. Návštěvníci RC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení zaměstnanců RC, kteří jsou odpovědni za jeho  provoz.

6. Vstup do prostor RC je možný pouze po přezutí. Rodiče mohou využít erárních pantoflí či návleků. Své svršky odkládejte v přízemí na věšáku, v šatně před kurzovou místností nebo v předsálí herny. Kočárky, tříkolky, odstrkovadla apod. odkládejte v chodbě v přízemí.

7. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v RC. Důležitá je vyšší tolerance doprovodu dítěte při „vzájemném poznávání nejmenších dětí“. Pokud jsou na kurzu děti samy, nese za ně zodpovědnost lektor daného kurzu.

8. Do RC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhajícím onemocněním včetně průjmu apod. a ti, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. Rodiče, buďte rozumní a nevoďte své děti do RC ani při pouhém podezření na začínající nemoc!

9. Veďte své děti k POŘÁDKU. Před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně a aby neubližovaly ostatním dětem.

10. Do prostor RC je možné nosit dětem svačiny a pití. Konzumace je možná pouze v přízemí v šatně a v předsálí herny u pracovních stolů.

11. Pokud budete potřebovat jídlo či pití uložit do lednice nebo ohřát v mikrovlnné troubě, obraťte se prosím na zaměstnance RC. Jídlo a pití, které chcete uložit, musí být v uzavřených a podepsaných obalech donesených z domova (v RC nejsou k dispozici) a nesmí být skladováno do dalšího dne. Každý návštěvník RC konzumuje pouze své jídlo a pití. Varnou konvici a mikrovlnou troubu lze používat s opatrností vzhledem k aktivitě dětí. Pozor na opaření!!!

12. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na dětském WC jsou k dispozici nočníky. Na nočník dítě vysazujte pouze v prostorách WC. Děti je možné přebalit na přebalovacím pultu umístněném v předsálí herny v 1. patře. Použité pleny, ubrousky vyhazujte do příslušného odpadkového koše na WC. Prosíme návštěvníky, aby vše udržovali v čistotě.

13. Za věci, které necháte v RC volně ležet bez dozoru, neručíme! Zapomenuté věci uchováváme po dobu 1-2 měsíců v krabici s označením "Ztráty a nálezy" v chodbě v přízemí, po uplynutí této doby věci likvidujeme. Bohužel, není v našich kapacitních silách uchovávat tyto věci déle.
Platí i pro zapomenuté oblečení, brýle, karimatky atd. po příměstských táborech.

14. V RC na čelní straně domu je vám k dispozici schránka na vaše náměty a připomínky.

 

 Děkujeme vám za dodržování těchto pravidel a přejeme vám i vašim dětem příjemný pobyt.


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 608 323 545 • info@zitspolu.czwww.zitspolu.cz