Logo

Partneři

 

 

Dětská skupina U Motýlků, naše dětská skupina v Praze 4 - Kunraticích s kapacitou 12 dětí.

 

 

Dětská skupina Omnicom BabyGuru, naše dětská skupina v Praze 4 - Pankráci s kapacitou 12 dětí.

 

 

Dětská skupina U Rybek, naše dětská skupina ve Vranem nad Vltavou s kapacitou 12 dětí.

 

Městská část Praha Kunratice nám bezplatně pronajímá budovu, ve které rodinné centrum sídlí.
Magistrát hl. města Prahy nás podporuje v naší činnosti.
 
Jsme členem organizace Síť pro rodinu (Síť mateřských center o.s.), která vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.
Jsme členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.
Foodstory. Jídlo s příběhem. Jsme rádi že s námi spolupracuje na řadě akcí pro rodiny s dětmi. Sponzorsky nám daruje jídlo na Noc s Andersenem pro spící děti.
 
Nadační fond TESCO  - z nadačního fondu jsou v 2. pololetí roku 2018 podporovány tyto komunitní aktivity: Oslava 10. výročí komunitního života v Kunraticích při RC U Motýlků, Svatomartinský průvod a Předvánoční setkání U Motýlků. Podpora z NF Tesco je v celkové výši 10.000,- Kč. Cílem projektu je podpora a rozvoj komunitního života v Kunraticích.
 

 


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 608 323 545 • info@zitspolu.czwww.zitspolu.cz