Logo

Podmínky přijetí 1. - 5. třída

Podmínky přihlášení dětí na příměstské tábory pro 1. - 5. třídu 

Služby péče o děti mohou využívat pouze rodiče, splňující podmínku vazby na trh práce* v ČR mající děti na 1. stupni ZŠ (1.-5. třída, letní PT mohou navštěvovat ještě děti, které půjdou v září do šesté třídy, budoucí prvňáčci nemohou).

Trvalé bydliště rodiče může být v Praze i mimo Prahu (ne však v zahraničí).

* Vazba na trh práce znamená, že rodič je:

 • zaměstnaný
 • OSVČ
 • student/je v rekvalifikaci
 • nezaměstnaný vedený na ÚP
   

Povinné dokumenty (musí být odevzdány originály s podpisem 7 dní před začátkem PT)

1) Pokud žije dítě s oběma rodiči: dokumenty Přihláška, Smlouva, Potvrzení o vazbě na trh práce vyplní OBA rodiče
2) Pokud žije dítě pouze s jedním rodičem: Na přihlášce u druhého rodiče se pouze zaškrtne NE, nežije s dítětem ve společné domácnosti. Smlouvu a Potvrzení o vazbě na trh práce vyplní jen jeden rodič.

DOKUMENTY:

 • Přihláška dětí do zařízení (zde)
 • Monitorovací list (zde)

- Vyplní jeden z rodičů (doporučeno ten, který má horší postavení na trhu práce - matky, ZTP, osoby v evidenci ÚP apod.).
- Údaje z monitorovacího listu se zadávají do systému, kde se spárují s registrem obyvatel, proto je nutné dbát na pravdivé údaje.
- Datum podpisu na monitorovacím listu by se mělo shodovat s datem nástupu dítěte na tábor.

 • Smlouva s rodiči (zde)
 • Prohlášení o bezinfekčnosti (zde)
 • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
 • Potvrzení o vazbě na trh práce pro zaměstnace (zde)
 • Potvrzení o vazbě na trh práce pro OSVČ (zde)
 • Potvrzení o vazbě na trh práce pro studenty/rekvalifikace (zde)
 • Potvrzení o vazbě na trh práce pro nezaměstnané (zde)

Potvrzení o vazbě na trh práce musí být aktuální, ne starší než 1 měsíc ode dne začátku tábora.

O potvrzení formuláře lze na ČSSZ žádat v dostatečném předstihu písemně, není třeba tam osobně chodit.

 


Přihlášení na PT a více informací na tabory@umotylku.cz.

 

K prostudování ještě:

 • Provozní řád PT (zde)

Provozní řád je obsažen v povinných dokumentech jako příloha Smlouvy s rodiči.


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 608 323 545 • info@zitspolu.czwww.zitspolu.cz