Logo

Tábory

Příměstské tábory v Rodinném centru U Motýlků

Termíny táborů budou zveřejněny nejpozději do 31.1.2019


Letní příměstské tábory máme v nabídce již mnoho let. Jsou velmi populární a nemáme problém s naplněností jednotlivých běhů.
V roce 2017 jsme zorganizovali 6 běhů příměstských táborů (PT).

V červnu 2016 jsme získali dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Příměstských táborů U motýlků
2016-2018
na letní, podzimní a jarní příměstské tábory

Služby péče o děti mohou využívat pouze rodiče, splňující podmínku vazby na trh práce v ČR mající děti na 1. stupni ZŠ (1.-5. třída, letní PT mohou navštěvovat ještě děti, které půjdou v září do šesté třídy, budoucí prvňáčci nemohou).

Trvalé bydliště rodiče může být v Praze i mimo Prahu (ne však v zahraničí).

Více informací na tabory@umotylku.cz.

Název projektu: Příměstské tábory U motýlků

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000134

Doba realizace projektu: 1. října 2016 až 31. srpna 2018

Výše dotace: 574 825,50 Kč www.bestclock.cn

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_14 s názvem „Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze“.

Hlavním cílem projektu je umožnit rodičům dětí v mladším školním věku chodit do práce dle svých potřeb i v době školních prázdnin. A to tím, že budou mít zajištěnu péči o své děti formou příměstských táborů. Projekt RC U motýlků spočívá v realizaci celkem 8 týdenních a 2 dvoudenních turnusů, kterých se v době jarních, letních i podzimních prázdnin zúčastní až 240 dětí.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 608 323 545 • info@zitspolu.czwww.zitspolu.cz