Logo

Soukromé akce, oslavy

Hernu i další prostory rodinného centra si můžete pronajmout na soukromé oslavy či jiné akce.

Pronájem rodinného centra:

Pro vaše rodinné oslavy nabízíme pronájem rodinného centra.

Pronajímáme celý objekt včetně zahrady, kromě kurzové místnosti v přízemí.

V 1. patře je k dispozici kuchyňka s rychlovarnou konvicí. Za sálem se nachází velká herna.

Na zahradě můžete využívat pískoviště s herními prvky, odrážedly, balony atd.

Více informací získáte u p. Željky Ljuboji na pronajmy@umotylku.cz.

 

Cena:

Pronájem objektu ... 2 000 Kč (platí se převodem na účet)

Vratná kauce  ... 500 Kč 

 

Podmínky pronájmu RC:

Přijímající souhlasí:

- ručí za zajištění RC v době svého nájmu (RC nebude bez dozoru přístupné)

- neumožní vstup cizím osobám

- řídí se provozním řádem

- uklidí použité nádobí, hračky, nábytek apod. na původní místo

- odveze odpadky a sběr mimo RC (vzhledem k omezené kapacitě nelze odpadky ukládat do odpadových nádob v areálu)

- upozorní na vzniklé škody v době nájmu, poškození bude hrazeno z přijaté kauce

- cca hodinu před zahájením akce zavolá dohodnuté osobě, která předá objekt, seznámí nájemce s vnitřním uspořádáním a stavem včetně hraček

- cca hodinu před ukončením akce zavolá dohodnuté osobě, která překontroluje stav interiéru včetně hraček, kuchyně, zahrady a vrátí kauci za splnění podmínek výše uvedených

V případě nesplnění podmínek zápůjčky nebude kauce vrácena nebo bude adekvátně krácena dle vzniklých nákladů na opravy, řípadně bude doúčtována


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 608 323 545 • info@zitspolu.czwww.zitspolu.cz