Logo

Kurzy

 

Naše kurzy -Vaše jistota kvalitně stráveného volného času Vás a Vašich dětí!

U nás se můžete těšit na zkušené a vzdělané lektorky/lektory, kteří se neustále sebevzdělávají.

Ke každému dítěti přistupujeme jako k osobnosti a slyšíme na jeho potřeby!

Přijďte i Vy sdílet s námi radost ze společně stráveného času!

 

Přihlašování do kurzů na nový semestr otevřeno!

Do některých kurzů je však možné se přihlásit i během již probíhajícího semestru.

Nově od září jsou kurzy otevřeny i v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.

Více informací o kurzech na nový semestr a přihlašování  ZDE. 

Odpovědi na otázky, které nenajdete v našem rezervačním systému nebo při potížích s přihlašováním směrujte prosím na kurzy@umotylku.cz.

 

 

EXTERNÍ KURZY

 

Malý muzikant je česká hudební škola pro miminka, batolata a předškoláky. Nová koncepce hudební výchovy pro nejmenší děti s originálními českými písničkami. Pro výuku Malého muzikanta je složeno a nahráno 22 originálních písniček a textů, které dětem každou hodinu představí nové téma. Dynamická forma výuky kombinuje pohybové a hudební hry, které doplňují hry na sluchovou analýzu výšek tónů a tempa, hry s poslechem hudby zase napomáhají dětem prožít emoce. Ve výuce se věnujeme i českým lidovým zvykům a tradicím odpovídajícím danému ročnímu období.

  • Pátek 9:30 - 10:15 hod.
  • Pátek 10:30 - 11:15 hod.

Nabízený kurz je určen pro děti od 1,5 do 4 let s doprovodem. Cena kurzu za pololetí je 2 250 Kč včetně pracovního sešitu a CD.

Více informací se dozvíte na www.malymuzikant.cz. Zápis do kurzů na https://malymuzikant.webooker.eu/.  Písničky si můžete poslechnout na bandzone.cz/malymuzikant.

 

Ostrov objevů - univerzita pro batolata

Jedná se o unikátní kurzy, které na základě multismyslových aktivit podporující zdravý a přirozený vývoj dětí. Kurzy jsou určeny pro všechny děti ve věkovém rozmezí 1 – 3 roky 

Jednotlivé lekce jsou pečlivě sestaveny a rozděleny podle věku dítěte, aby respektovaly jeho stupeň vývoje s ohledem na míru jeho dovedností a schopností. Aktivity v hodině jsou seřazeny tak, aby udržely pozornost dítěte a přitom nenásilně stimulují a rozvíjí dětský mozek. Děti spolu s rodiči během těchto kurzů prožijí spoustu vzrušujících dobrodružství, při kterých dítě postupně zapojí všechny smysly - zrak, sluch, čich, chuť, hmat i řeč. Objevováním světa všemi smysly dochází ke stimulaci mozku dítěte a vytváří se v něm nová nervová spojení. Spojení (synapse), která jsou velmi důležitá pro jeho další vývoj.

V hodině se střídají třídící hry s učením, jsou zde také zařazeny tvůrčí činnosti, rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Děti se uvolní u rytmických a pohybových aktivit a v neposlední řadě budou mít příležitost poznat nové chutě, vůně, zvuky a hmatové podněty. Na každé cestě za poznáním je doprovází maňásek Kryštůfek, s kterým navštíví každý týden nový ostrov.

V kurzech Ostrova objevů se snažíme rodiče motivovat a ukázat jim možnosti, jak správně pracovat se svým dítětem a napomáhat jeho přirozenému vývoji.
Kurzy po odborné stránce připravily lékařka MUDr. Ludvíková a pedagožka Mgr. Hofmannová.
Více informací najdete na www.ostrovobjevu.cz.  Mensa Česká republiky doporučuje kurzy Ostrova objevů.

 

Robátka - hudební kurz pro rodiče s dětmi již od 4 do 18 měsíců.

Získávání elementárního povědomí o hudbě, řízené „volné objevování“ s podněty, rozvoj motoriky a řeči, jednoduché hudebně-pohybové hry, rytmizace. Rodič pracuje se svým dítětem na podněty lektora, dle svých možností se zapojuje do činností zpěvem i slovem.

První krůčky k hudbě - hudební kurz pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 4let.

Každá hodina rozvíjí téma ze života dětí, které spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Jednoduché písně, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech, taneční krůčky, rytmizování, hra na perkusní nástroje, doplňující výtvarné činnosti. Rodič se aktivně zapojuje do všech činností v hodině. Vede dítě k samostatnému projevu = při rytmizaci nedrží dítě za ruce, ale vede ho jemným rytmizováním do těla žáka / při práci s leporelem je rodič nápomocen, avšak tvůrčí proces nechává na dítěti.

  • STŘEDA 9:15-10 HOD
  • STŘEDA 10:15-11 HOD
     

!!! VYUŽIJTE AKCI PRO NOVÉ ŽÁKY: sleva 500,-Kč na kurz HŠY v RC „U Motýlků“ !!!

Zápis a rezervace bezplatné ukázkové lekce: www.yamahakurzy.cz . Dotazy směřujte na infolinku HŠY: 731 066 / info@yamahakurzy.cz .

DĚTSKÁ STUDIA

muzikálové herectví B - 1. - 5. třída

čas: pondělí 15:00-16:00

začátek kurzu: 10.9. 2018 konec kurzu: 14.1.2019 (zbylé lekce si necháváme do zálohy na případné náhrady)
Lektor: karolína Moravcová, Cena: 1950 kč
Popis kurzu:
Během lekcí se děti pod vedením zkušených lektorů učí hrát a zpívat na profesionální urovni. Celý rok děti studují hodinové muzikálové představení - originální britský či americký muzikál určený dětským hercům. V průběhu roku děti pak absolvují vánoční koncert a 4 - 5 představení pro školy i rodiče. Spolupracujeme s lektory  jevištní mluvy, choreografie a dalšími divadelními profesionály.

 

INFO A PŘIHLÁŠKY NA CMELDA@DETSKA-STUDIA.COM nebo na tel.: +420 602 684 198

 


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 608 323 545 • info@zitspolu.czwww.zitspolu.cz